วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนโชคชัยกระบี่

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ